Norra esplanadgatan

Jag har hittat huset som jag och Anders ska bo i.
Det är det bästa i mitt liv. 
Jag vill ha det.
Det är lite dyrt, ja. 430 000. 
Men jag älskar det huset!